CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

KHỞI TẠO LẠI MẬT KHẨU

  • Bạn vui lòng nhập mã số sinh viên và địa chỉ Email để lấy lại mật khẩu.
    Bạn cần nhập chính xác địa chỉ Email đã khai báo khi đăng ký thông tin sinh viên
    Mật khẩu mới chúng tôi sẽ gửi tới địa Email này
  • Email hỗ trợ sinh viên: hotrodaotao@vnu.edu.vn.
THÔNG TIN ĐỂ KHỞI TẠO MẬT KHẨU
Nhập Mã SV

Nhập Email (Email bạn đã khai báo trong hồ sơ)
Quay lại trang đăng nhập